amnestyleiden@gmail.com

Leiden schrijft massaal voor mensenrechten op 10 december

  Foto's: Gerard van der Veer

 

De eerste Amnesty Schrijfmarathon in Leiden op woensdag 10 december 2014 is een succes geworden. Gedurende de hele dag was de leestafel in het stadhuis - nu schrijftafel - voor 60 tot 80% bezet met mensen die brieven schreven voor een van de zes cases van mensenrechtenschendingen door Amnesty geselecteerd. Dit was meer dan we hadden durven dromen! Het resultaat: 337 brieven en 310 kaarten!

 

Lees meer...

Amnesty Leiden herinnert Leiden aan genot en waarde van mensenrechten

 Foto's posteractie en stadhuis: Eva Schouten

 

 Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden. Maar die plekken zijn de wereld van individuele mensen; de buurt waarin hij woont; de school die hij bezoekt; de fabriek, boerderij of kantoren waar hij werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders.’ 

                                                                                     luidt een vaak aangehaalde uitspraak van Eleanor Roosevelt, Amerikaanse die een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in 1948.

 

Lees meer...

Burgemeester Lenferink doet Amnesty Leiden toezegging

 

 

Dinsdag 10 december 2013 hebben drie organisaties met succes het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden opgeroepen om mensenrechten weer zichtbaar te maken in het centrum van de stad, meer in het bijzonder de eerste regel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Die eerste regel luidt: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren”.  

 

Het verzoek kwam op een symbolische datum, 10 december: op die dag werd de UVRM in 1948 vastgesteld door de Verenigde Naties. Sindsdien geldt 10 december internationaal als dag van de mensenrechten.

 

Ter onderstreping van het verzoek kregen burgemeester Lenferink en wethouder van Gelderen, even voor aanvang van de vergadering van het college, een exemplaar van een poster met die eerste regel aangeboden. Dit gebeurde namens Amnesty International, Diaconaal Centrum De Bakkerij en de gezamenlijke Leidse kerken.

 

Lees meer...

10 decemberactie 2011 in het teken van de Arabische Lente

 

Op zaterdag 10 december 2011, Internationale dag van de Rechten van de Mens, voerde Amnesty Leiden actie op de Waaghoofdbrug. Naast artikelenverkoop ten bate van het werk van Amnesty International werd het Leids publiek gevraagd een petitie te ondertekenen die opriep tot onmiddellijke opheffing van de permanente noodtoestand in Egypte. 105 handtekeningen werden verzameld. (Naschrift: 1 juni 2012 werd de noodtoestand opgeheven, zie hier)

 

Lees meer...

Actie voor gewetensgevangene uit Myanmar in winkelcentrum Merenwijk

 Foto's: Gerard van der Veer

 

Op 10 december 2010, de internationale Dag van de Rechten van de Mens, heeft Amnesty Leiden diverse acties gevoerd in Leiden. Ruim 400 voorbijgangers hebben in winkelcentrum Merenwijk hun handtekening gezet onder de petitie voor de gewetensgevangene Su Su Nway. Amnesty’s doel met de petitie was de Birmese overheid aan te zetten Su Su Nway vrij te laten. Dit is uiteindelijk in oktober 2011 gebeurd.

 

Lees meer...

10 decemberactie 2009: olievervuiling in Nigeria

 

 Foto's: Arie Raaphorst

 

‘Poets de olievlekken weg!’ riep Amnesty International heel Nederland op tijdens 10 december 2009, Dag van de Mensenrechten. Amnesty Leiden voerde die dag actie voor station Leiden Centraal.


De olievlekken verwijzen naar de mensenrechtenschendingen in de Nigerdelta als gevolg van de oliewinning. Voorbijgangers konden de vlekken van een kraskaart afkrabben, waarna de verzwegen waarheid over de situatie zichtbaar werd. Vervolgens kon men een petitie ondertekenen. In totaal zijn deze avond 250 handtekeningen opgehaald.

 

Lees meer...

Leiden vlamt voor de vrijheid

 

 Foto's: Bart Maat

 

Op 10 december gebruikt Amnesty International de viering van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens om actie te voeren. In 2008 stond de viering in het teken van het zestigjarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10 december 1948. 

 

In Leiden deelden vrijwilligers van Amnesty aan het eind van de middag op het Stationsplein speldjes en actieflyers uit van de campagne "Vlammen voor de vrijheid". 's Avonds voer een 'Vlammen voor de vrijheid'-boot door de grachten. 

 

Burgemeester Lenferink luidde de afvaart in met een korte speech. Hij merkte daarin onder andere op: "Veel vrijheden zijn voor ons zo vanzelfsprekend dat we ze niet ‘genieten’. Anderen, van wie rechten worden geschonden, doen ons pas de waarde ervan beseffen."

 

Lees meer...

  • Laatste wijziging december 2019.

  

Voer actie via je smartphone!

Wij op Social Media

FacebookTwitter

Onze activiteiten in vogelvlucht

In- en uitloggen vrijwilligers