amnestyleiden@gmail.com

Write for Rights actie 2019 in Leiden goed bezocht

In de Amnesty-regio Zuid-Holland-Zeeland  zijn op 6-10 december 2019 talrijke Write for Rights acties georganiseerd. Doel van deze acties, onderdeel van een internationale Amnesty-campagne, is brieven schrijven voor mensen die onrecht is aangedaan. Dit jaar werd geschreven voor tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte. Er is gekozen voor kinderen en jongeren te schrijven, omdat dit jaar het Kinderrechtenverdrag 30 jaar bestaat.

Hieronder een verslag van de schrijfactie door Marga Groothuis.

 

In Leiden vond op 7 december 2019 in de BplusC Bibliotheek aan de Nieuwstraat een drukbezochte Write for Rights plaats. Het evenement, georganiseerd door Amnesty-afdeling Leiden en Leiderdorp, werd om 11 u geopend door Marleen Damen, wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn van de gemeente Leiden. Zij gaf aan dat de stad Leiden heel trots is veel organisaties binnen haar grenzen te hebben die zich bezighouden met mensenrechten en kinderrechten, zoals Defence for Children, Amnesty International en de leerstoel Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Dit brengt volgens wethouder Damen een verplichting voor het gemeentebestuur van Leiden met zich mee goed na te denken over hoe het zelf met kinderrechten omgaat. Zij lichtte toe: "Dit jaar en ook komende jaren zetten we heel erg in op het horen van de stem van het kind: kinderen en jongeren horen in alles wat we doen als stad en als gemeente."

 

Marleen_Damen Foto: Arie Raaphorst

 

Buiten, voor de entree van de bibliotheek, deelden twee leden van de Amnesty International Student Group Leiden, Elisabetta en Melissa, flyers uit aan voorbijgangers.  Zij gaven aan het belangrijk te vinden juist ook jongeren bij de Amnesty-schrijfactie te betrekken: " We are here to to raise awareness for this campaign. This year the Amnesty-campaign is about the rights of young people. Therefore, we wish to get especially young people in Leiden involved into this writing campaign."

Gedurende de hele dag kwamen Leidenaren van jong tot oud binnen om brieven te schrijven voor Write for Rights. Een van de briefschrijvers, Job Surie, legde uit waarom hij meedeed aan Write for rights: "Ik vind het mooi en belangrijk om stil te staan bij mensen die het nodig hebben dat je naar ze omkijkt en solidair met ze bent. Dat is waarom ik Amnesty steun en waarom ik me laat betrekken bij schrijfacties zoals deze."

 

Egbert_Myjer Foto: Marianne Reijnhoudt


Om 14 u sprak Prof.Mr. Egbert Myjer, voormalig rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en tot juni dit jaar bestuurslid van Amnesty International Nederland, de zaal toe. Professor Myjer belichtte de mensenrechtentoestand in Europa, in het bijzonder in Polen, Hongarije en Turkije. Hij wees op het belang van de samenhang tussen democratie, mensenrechten en rechtsstaat. Met betrekking tot Nederland gaf Myjer aan "behoorlijk bezorgd" te zijn over de ISIS-kinderen. Het gerechtshof Den Haag heeft op 22 november jl. geoordeeld dat de rechter de Staat niet kan verplichten Nederlandse ISIS-kinderen uit Syrië terug te halen. Tegen dit arrest is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Myjer benadrukte het belang van "human dignity" en wees op art. 2 van het Kinderrechtenverdrag, waarin is bepaald dat het kind moeten worden beschermd tegen discriminatie of bestraffing op grond van activiteiten van de ouders. Dat brengt volgens Myjer verantwoordelijkheden met zich mee. Afsluitend zei Myjer dat bescherming van mensenrechten, ook internationaal, nog steeds hard nodig is.

 

Alle briefschrijvers en vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor Write for Rights 2019. Tot 31 december kan nog online worden deelgenomen via https://www.amnesty.nl/write-for-rights

Leiden schrijft massaal voor mensenrechten op 10 december

  Foto's: Gerard van der Veer

 

De eerste Amnesty Schrijfmarathon in Leiden op woensdag 10 december 2014 is een succes geworden. Gedurende de hele dag was de leestafel in het stadhuis - nu schrijftafel - voor 60 tot 80% bezet met mensen die brieven schreven voor een van de zes cases van mensenrechtenschendingen door Amnesty geselecteerd. Dit was meer dan we hadden durven dromen! Het resultaat: 337 brieven en 310 kaarten!

 

Lees meer...

Amnesty Leiden herinnert Leiden aan genot en waarde van mensenrechten

 Foto's posteractie en stadhuis: Eva Schouten

 

 Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden. Maar die plekken zijn de wereld van individuele mensen; de buurt waarin hij woont; de school die hij bezoekt; de fabriek, boerderij of kantoren waar hij werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders.’ 

                                                                                     luidt een vaak aangehaalde uitspraak van Eleanor Roosevelt, Amerikaanse die een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in 1948.

 

Lees meer...

Burgemeester Lenferink doet Amnesty Leiden toezegging

 

 

Dinsdag 10 december 2013 hebben drie organisaties met succes het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden opgeroepen om mensenrechten weer zichtbaar te maken in het centrum van de stad, meer in het bijzonder de eerste regel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Die eerste regel luidt: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren”.  

 

Het verzoek kwam op een symbolische datum, 10 december: op die dag werd de UVRM in 1948 vastgesteld door de Verenigde Naties. Sindsdien geldt 10 december internationaal als dag van de mensenrechten.

 

Ter onderstreping van het verzoek kregen burgemeester Lenferink en wethouder van Gelderen, even voor aanvang van de vergadering van het college, een exemplaar van een poster met die eerste regel aangeboden. Dit gebeurde namens Amnesty International, Diaconaal Centrum De Bakkerij en de gezamenlijke Leidse kerken.

 

Lees meer...

10 decemberactie 2011 in het teken van de Arabische Lente

 

Op zaterdag 10 december 2011, Internationale dag van de Rechten van de Mens, voerde Amnesty Leiden actie op de Waaghoofdbrug. Naast artikelenverkoop ten bate van het werk van Amnesty International werd het Leids publiek gevraagd een petitie te ondertekenen die opriep tot onmiddellijke opheffing van de permanente noodtoestand in Egypte. 105 handtekeningen werden verzameld. (Naschrift: 1 juni 2012 werd de noodtoestand opgeheven, zie hier)

 

Lees meer...

Actie voor gewetensgevangene uit Myanmar in winkelcentrum Merenwijk

 Foto's: Gerard van der Veer

 

Op 10 december 2010, de internationale Dag van de Rechten van de Mens, heeft Amnesty Leiden diverse acties gevoerd in Leiden. Ruim 400 voorbijgangers hebben in winkelcentrum Merenwijk hun handtekening gezet onder de petitie voor de gewetensgevangene Su Su Nway. Amnesty’s doel met de petitie was de Birmese overheid aan te zetten Su Su Nway vrij te laten. Dit is uiteindelijk in oktober 2011 gebeurd.

 

Lees meer...

10 decemberactie 2009: olievervuiling in Nigeria

 

 Foto's: Arie Raaphorst

 

‘Poets de olievlekken weg!’ riep Amnesty International heel Nederland op tijdens 10 december 2009, Dag van de Mensenrechten. Amnesty Leiden voerde die dag actie voor station Leiden Centraal.


De olievlekken verwijzen naar de mensenrechtenschendingen in de Nigerdelta als gevolg van de oliewinning. Voorbijgangers konden de vlekken van een kraskaart afkrabben, waarna de verzwegen waarheid over de situatie zichtbaar werd. Vervolgens kon men een petitie ondertekenen. In totaal zijn deze avond 250 handtekeningen opgehaald.

 

Lees meer...

  • Laatste wijziging augustus 2020.

  

Voer actie via je smartphone!

Wij op Social Media

FacebookTwitter

Onze activiteiten in vogelvlucht

In- en uitloggen vrijwilligers