amnestyleiden@gmail.com

AVG-wet

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, valt onder de AVG. Zo ook Amnesty International.

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy.
Meer over privacywet: amnesty.nl/privacy

  • Laatste wijziging mei 2022.

  

Direct online actie voeren!

Wij op Social Media

FacebookTwitter

In- en uitloggen vrijwilligers