Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

 Foto's posteractie en stadhuis: Eva Schouten

 

 Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden. Maar die plekken zijn de wereld van individuele mensen; de buurt waarin hij woont; de school die hij bezoekt; de fabriek, boerderij of kantoren waar hij werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders.’ 

                                                                                     luidt een vaak aangehaalde uitspraak van Eleanor Roosevelt, Amerikaanse die een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in 1948.

 

Mede om Leidenaars zich iets meer bewust te laten zijn van de genoegens van de (gelukkige) vanzelfsprekendheid van veel mensenrechten in Nederland hing Amnesty Leiden op dinsdag 10 december 2013, internationale dag van de mensenrechten, de Breestraat en Haarlemmerstraat onder de posters. Op de poster prijkte de eerste regel van de UVRM.

 

Ook diverse studentenhuizen en universiteitslocaties werden aangedaan door de plakploeg, die uit vier Leidse studentes bestond. De actie kreeg vaak een warm onthaal. Zo vroegen sommige klanten of ze wat posters mee naar huis mochten nemen om thuis voor het raam te hangen.

 

Alle meewerkende winkeliers bedankt - en natuurlijk het plakteam!

 

 

Het Amnesty-plakteam trok gelijk op met een kerstcircus dat Leiden aandoet...

 

 

Studenten Roos en Anissa togen, na hun verspreiden van posters in de Breestraat, naar Amsterdam om in het Amnesty-huis deel te nemen aan de 'Write for Rights'-schrijfmarathon. "Er hing een heel leuke sfeer. Al die mensen die samen voor mensenrechten schrijven...", aldus Anissa.

 

 

In een mediacratie zijn bekende Nederlanders belangrijker dan onbekende. Aaf over het schrijven van enkele brieven: "Als je eenmaal in de flow zit, dan heeft het  wel wat"; en Paulien: "Blij dat ik even mee kan doen". En Bernard (ex-diender): "Vrijheid. Rechtvaardigheid. En vooral: Gelijkwaardigheid".

 

Eerder op de dag boekte Amnesty Leiden, in samenwerking met Diaconaal centrum De Bakkerij en de gezamenlijke Leidse kerken, een succes bij de gemeente. Burgemeester Lenferink zei toe te zorgen voor een nieuwe locatie in het centrum van Leiden waar de eerste regel, "Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren", prominent zal worden getoond. Tot voor kort was de regel te zien op een muur bij het politiebureau aan de Langegracht.

 

 

Zowel Amnesty Leiden-voorzitter Frits van Oosten, in zijn toespraak bij het overhandigen van de poster aan burgemeester Lenferink, als Amnesty Nederland-directeur Nazarski, in een toespraak bij de lancering van het Nationaal Actieplan Mensenrechten in Den Haag, ook op 10 december, benadrukten dat mensenrechten ook voor anderen dan onszelf gelden.

 

Van Oosten wees op de gevangenzetting in Nederland van uitgeprocedeerde vluchtelingen die geen enkele misdaad hebben begaan. En Nazarski verheelde niet zijn gevoelen dat Nederlanders mensenrechten wel willen genieten maar minder gemakkelijk delen.

 

Nazarski breidde dat uit tot recente kabinetten, die mensenrechtenbeleid neigen te onderschikken aan behartiging van het eng gedefinieerd nationaal belang:

 

Soms heb ik het idee dat Nederlanders meer gebruikers van mensenrechten zijn geworden dan voorvechters of verdedigers van mensenrechten. Het propageren van mensenrechten moet zich volgens mij dan ook niet beperken tot iets dat belangrijk is ‘omdat je er zelf wat aan hebt’, omdat het ‘de belangen van Nederland dient’, of ‘de BV Nederland wat oplevert'.

 

Dat was een tweede motief voor de posterplakactie. Om dit te onderstrepen stond Amnesty Leiden van 16.00 tot 20.00 uur voor station Leiden Centraal en vroeg reizigers hun handtekening te zetten onder twee petities: een tegen discriminatie van vrouwen en seksueel geweld in Egypte, en een tweede gericht tegen de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting in Rusland.

 

Honderdzesenzeventig handtekeningen onder de Ruslandpetitie werden opgehaald en zesenzeventig onder die op Egypte gericht. Alle ondertekenaars bedankt - en het team van de actiegroep van Amnesty Leiden!

 

Foto: Myra Albersen