Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

In de Amnesty-regio Zuid-Holland-Zeeland  zijn op 6-10 december 2019 talrijke Write for Rights acties georganiseerd. Doel van deze acties, onderdeel van een internationale Amnesty-campagne, is brieven schrijven voor mensen die onrecht is aangedaan. Dit jaar werd geschreven voor tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte. Er is gekozen voor kinderen en jongeren te schrijven, omdat dit jaar het Kinderrechtenverdrag 30 jaar bestaat.

Hieronder een verslag van de schrijfactie door Marga Groothuis.

 

In Leiden vond op 7 december 2019 in de BplusC Bibliotheek aan de Nieuwstraat een drukbezochte Write for Rights plaats. Het evenement, georganiseerd door Amnesty-afdeling Leiden en Leiderdorp, werd om 11 u geopend door Marleen Damen, wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn van de gemeente Leiden. Zij gaf aan dat de stad Leiden heel trots is veel organisaties binnen haar grenzen te hebben die zich bezighouden met mensenrechten en kinderrechten, zoals Defence for Children, Amnesty International en de leerstoel Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Dit brengt volgens wethouder Damen een verplichting voor het gemeentebestuur van Leiden met zich mee goed na te denken over hoe het zelf met kinderrechten omgaat. Zij lichtte toe: "Dit jaar en ook komende jaren zetten we heel erg in op het horen van de stem van het kind: kinderen en jongeren horen in alles wat we doen als stad en als gemeente."

 

Marleen_Damen Foto: Arie Raaphorst

 

Buiten, voor de entree van de bibliotheek, deelden twee leden van de Amnesty International Student Group Leiden, Elisabetta en Melissa, flyers uit aan voorbijgangers.  Zij gaven aan het belangrijk te vinden juist ook jongeren bij de Amnesty-schrijfactie te betrekken: " We are here to to raise awareness for this campaign. This year the Amnesty-campaign is about the rights of young people. Therefore, we wish to get especially young people in Leiden involved into this writing campaign."

Gedurende de hele dag kwamen Leidenaren van jong tot oud binnen om brieven te schrijven voor Write for Rights. Een van de briefschrijvers, Job Surie, legde uit waarom hij meedeed aan Write for rights: "Ik vind het mooi en belangrijk om stil te staan bij mensen die het nodig hebben dat je naar ze omkijkt en solidair met ze bent. Dat is waarom ik Amnesty steun en waarom ik me laat betrekken bij schrijfacties zoals deze."

 

Egbert_Myjer Foto: Marianne Reijnhoudt


Om 14 u sprak Prof.Mr. Egbert Myjer, voormalig rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en tot juni dit jaar bestuurslid van Amnesty International Nederland, de zaal toe. Professor Myjer belichtte de mensenrechtentoestand in Europa, in het bijzonder in Polen, Hongarije en Turkije. Hij wees op het belang van de samenhang tussen democratie, mensenrechten en rechtsstaat. Met betrekking tot Nederland gaf Myjer aan "behoorlijk bezorgd" te zijn over de ISIS-kinderen. Het gerechtshof Den Haag heeft op 22 november jl. geoordeeld dat de rechter de Staat niet kan verplichten Nederlandse ISIS-kinderen uit Syrië terug te halen. Tegen dit arrest is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Myjer benadrukte het belang van "human dignity" en wees op art. 2 van het Kinderrechtenverdrag, waarin is bepaald dat het kind moeten worden beschermd tegen discriminatie of bestraffing op grond van activiteiten van de ouders. Dat brengt volgens Myjer verantwoordelijkheden met zich mee. Afsluitend zei Myjer dat bescherming van mensenrechten, ook internationaal, nog steeds hard nodig is.

 

Alle briefschrijvers en vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor Write for Rights 2019. Tot 31 december kan nog online worden deelgenomen via https://www.amnesty.nl/write-for-rights