Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

 Foto's: Gerard van der Veer

 

Het hele jaar door verzorgt het mensenrechteneducatieteam van Amnesty Leiden mensenrechtenonderwijs op Leidse basisscholen (vanaf groep 7/8) en middelbare scholen. Vrijdag 18 maart 2016 woonde onze webredacteur een les bij aan groep 8 van de Daltonschool aan de Boshuizerkade. Het onderwerp was vluchtelingen.

 

 

Amnesty-meester Dick combineerde het vertonen van korte filmclips met het stellen van vragen. Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd? Hoeveel mensen vluchten binnen eigen land, hoeveel naar een buitenland? Hoeveel procent van de vluchtelingen is kind (antwoord: 45 procent)? Om welke redenen vluchten mensen? Wanneer ben je eigenlijk een vluchteling (hijzelf was bijvoorbeeld in Australië geboren)?

 

 

Clip getoond tijdens de les. Vluchten doe je niet voor de lol

 

Eerder had hij kort de geldende mensenrechten en kinderrechten getoond. Duidelijk was dat veel vluchtelingenkinderen niet hun kinderrechten genieten. Gezondheid(szorg) en onderwijs komen bijvoorbeeld in het gedrang.

 

Rode draad gedurende de les was een opdracht. Stel je ouders zeggen: morgen vluchten we. Je mag tien dingen meenemen. Ze moeten wel in een auto passen. Wat neem je mee? In twee- en drietallen stelden de leerlingen een lijstje op. Tijdens de les moesten ze steeds meer artikelen af laten vallen, die konden niet mee de trein in, of de berg over. De overgebleven twee artikelen van elk twee- of drietal werden op het bord geschreven en geturfd hoe vaak dezelfde artikelen werden genoemd. Geld, eten en drinken en een paspoort eindigden bovenaan.

 

    

 

 

Wat neem je mee als je vlucht?

 

Na afloop vertelde leerling Momema over wat ze geleerd had, over vluchtelingen bij haar in de buurt, en over wat ze vindt van de huidige discussie over vluchtelingen.