Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

 

 

Sinds jaar en dag verzorgt de scholengroep van Amnesty Leiden mensenrechtenonderwijs op Leidse basisscholen en, sinds enkele jaren, het middelbaar onderwijs.

 

Nu is Amnesty niet de enige organisatie in Leiden met aandacht voor kinderen en (hun) mensenrechten. Integendeel, met het Kinderrechtenhuis herbergt Leiden een aantal toporganisaties. En UNICEF financiert een kinderrechtenleerstoel aan de Leidse universiteit.

 

 

Voor de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag op 20 november pakte een aantal spelers met budget uit tijdens de Kinderrechtenweek 2014. De scholengroep van Amnesty Leiden verrichtte buiten de schijnwerpers nuttig voorbereidend werk. Zo gaven ze kinderrechtenlessen aan diverse schoolklassen ter voorbereiding op hun schrijven van een speech, het maken van een kunstwerk of hun bezoek aan het Kinderrechtenfilmfestival.

 

De rest van het jaar verzorgen onze educatiemedewerkers, in afstemming met de scholen die ze bezoeken, lessen over o.a. kinderarbeid, kindsoldaten, vluchtelingen, pesten, kinderrechten. Gratis en voor niets.

 

Dat laatste heeft iets merkwaardigs - niet dat scholen onze educatiemedewerkers niet betalen, maar dat de overheid mensenrechteneducatie niet verplicht stelt (en allicht zijn de docenten dan professionele krachten). Amnesty International vult een gat dat de overheid laat liggen. Want zorgen voor mensenrechteneducatie is feitelijk al een internationaalrechtelijke plicht van de centrale overheid. Nederland blijft hier al decennia lang in gebreke...