amnestyleiden@gmail.com

 

Dinsdag 7 oktober 2014 heeft Frits van Oosten officieel het voorzitterschap van Amnesty Leiden overgedragen aan Ronald Berkhuizen. Officieus hanteerde Ronald, na een inwerkperiode, al vanaf september de denkbeeldige voorzittershamer tijdens het maandelijkse voortgangsoverleg.

 

Frits van Oosten is voorzitter geweest van januari 2011 tot en met augustus 2014. Wij danken hem voor zijn inzet gedurende die jaren!

 

Ronald Berkhuizen is opgeleid als accountant. Gaandeweg bleken zijn kwaliteiten en hart meer bij het managen van projecten en consultancy te liggen. Inmiddels heeft hij al geruime tijd een eigen management & consultancy-bureau. Ook in Leiden heeft Ronald de nodige opdrachten vervuld. Na eerst enkele jaren actief te zijn geweest in de (Zuid-Hollandse sectie van de) landelijke ledenraad van Amnesty International, begint hij nu als voorzitter van Amnesty Leiden. Wij hopen met zijn managementkwaliteiten ons voordeel te kunnen doen en (nog) effectiever te opereren!

  • Laatste wijziging januari 2021.

  

Voer actie via je smartphone!

Wij op Social Media

FacebookTwitter

In- en uitloggen vrijwilligers