Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

 

Vanaf eind november 2013 hebben vrijwilligers van Amnesty Leiden zich ingezet voor de verkoop van artikelen uit het ruime assortiment van de winkel van Amnesty International Nederland. Amnesty doet dit om aan geld voor haar onderzoek, campagnes en ondersteuning van mensenrechtenschendingenslachtoffers te komen.

 

Amnesty neemt geen geld van staten en bedrijven aan en is daarom op financiering door burgers aangewezen: via donaties, legaten en de opbrengst van de verkoop van artikelen.

 

Een reeks zaterdagen stond Amnesty Leiden in de centrale bibliotheek in de Nieuwstraat. En op zondagen werden diverse kerken aangedaan tijdens hun kerkdienst. Nieuw was de sinterklaasverkoop op 23 november, de dag dat Sint in Leiden arriveerde.

 

Al deze verkoopmomenten hebben de lieve som van € 1641 opgeleverd en daarnaast € 97 aan spontane giften in de collectebus. Alle kopers en gevers bedankt!