Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

 

Op 5 en 6 april 2012 heeft het Bachkoor Holland volgens traditie de Matthäus Passion in de Pieterskerk uitgevoerd. Premier Rutte was bij een van de uitvoeringen aanwezig. Voor de derde achtereenvolgende keer - wat ons betreft het begin van een mooie traditie :-) - werd bij in- en uitgang gecollecteerd voor Amnesty International. Deze collecte heeft 1250 euro opgebracht. 

 

Twee maanden eerder, van 12 tot en met 18 februari, zamelden door het hele land collectanten huis aan huis geld in voor Amnesty International. Februari is sinds jaar en dag de maand van de Amnesty International-collecte. Ook in Leiden waren in vele wijken collectanten actief. De opbrengst van de Leidse collecte is 17.000 euro, die van de landelijke collecte 1.75 miljoen euro.


Amnesty International dankt alle Leidenaars die een financiële bijdrage geleverd hebben of zich als collectant hebben ingezet!