Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

 

Van 2 tot 8 februari heeft Amnesty International landelijk en dus ook in Leiden gecollecteerd. Tweehonderddertig collectanten trotseerden het slechte weer en gingen in diverse wijken de deuren langs. De opbrengst is dit jaar 21.000 euro, een mooi bedrag! Leidse gevers zeer bedankt!

 

De opbrengst wordt besteed aan het mensenrechtenwerk van Amnesty International.

 

Wat doet Amnesty met het geld

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere internationale mensenrechtendocumenten. Een schier onmogelijke taak maar een waardevol streven. Hier kun je iets meer lezen over de verscheidenheid aan concrete activiteiten van Amnesty International. Kern daarvan is: onderzoek en rapportage van mensenrechtenschendingen, publiekscampagnes, lobby, educatie, en noodsteun aan familie van gevangen genomen mensenrechtenactivisten.

 

Amnesty draait voornamelijk op giften van leden en donateurs. Amnesty accepteert alleen geld van overheden voor mensenrechteneducatie in het buitenland. Steun van bedrijven en particuliere organisaties wordt vermeld in het jaarverslag wanneer deze een waarde vertegenwoordigt van meer dan 10.000 euro.