Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

  Foto's: Gerard van der Veer

 

Donderdag 12 juni 2012 is de Leidse Amnesty-mensenrechtenwandeling officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde, na inleidende woorden van scheidend Amnesty Leiden-voorzitter Frits van Oosten, met de officiële overhandiging van een exemplaar van de route aan wethouder Strijk (o.a. Binnenstad en Cultuur) en een gezamenlijk afleggen van een gedeelte van het parcours. 

 

 

Wethouder Strijk had de wandeling vooraf kort doorgenomen. Het bracht hem tot een observatie op het Pieterskerkplein, waar het gezelschap zich had verzameld. Op een steenworp afstand werden nog maar enkele eeuwen terug homoseksuelen (hoewel die term toen niet bestond) na een heuse gerechtelijke procedure om het leven gebracht - anoniem, want officieel kwam sodomie in Leiden niet voor. Recent neemt op sommige plekken op de wereld de vrees voor en/of afkeuring van homoseksualiteit weer toe, leidend tot vergelijkbare draconische maatregelen.

 

 

Frits van Oosten greep de feestelijke gelegenheid ook aan om de wethouder te herinneren aan de gemeentelijke toezegging, gedaan op 10 december vorig jaar, om de eerste regel van Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, "Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren", een prominente plek op een Leidse gevel te geven. Burgemeester Lenferink was daarmee wel aan de slag gegaan, maar wellicht zou wethouder Strijk het hernieuwd onder zijn aandacht kunnen brengen. Want resultaat is er nog niet.

 

De route leidt de wandelaar langs twaalf Leidse locaties die iets te maken hebben met mensenrechten. Er is ook een versie in het Engels. Beide zijn voor 1 euro te koop bij het Visitor's Centre, tegenover Station Leiden CS. U kunt de mensenrechtenwandeling binnenkort ook hier als app downloaden. 

 

 

De 'openingswandeling' eindigde bij het oude politiebureau in de Zonneveldstraat. Op de rechterfoto het kunstwerk dat herinnert aan het gebruik van dit politiebureau als verzamelplek van joodse Leidenaars in de Tweede Wereldoorlog, laatste blik op Leiden voor hun deportatie

 

Het idee voor een Leidse mensenrechtenroute komt van Amnesty-vrijwilliger Floortje Helwig, bleek later elders in het land ook de kop op te hebben gestoken, en is tekstueel verder uitgewerkt door Amnesty-vrijwilliger Wim Iestra, met input van onder andere Gilde Leiden. Voor de vormgeving van de brochure is een beroep gedaan op grafisch ontwerper Myra Albersen. Alle betrokkenen hartelijk dank voor hun vrijwillige inzet!

 

 

Myra Albersen, die de folder heeft ontworpen, werd even apart in het zonnetje gezet.