Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

 

Bezoekers van Werfpop betuigden 12 juli 2009 massaal hun steun aan Justine Masika Bihamba en andere Congolese mensenrechtenactivisten. Deze vrouwen komen op voor de duizenden vrouwen in Oost-Congo die, nu al vele jaren, lijden onder uiterst gewelddadig seksueel geweld. Na de ondergane ellende worden ze vaak ook nog door hun familie verstoten1.

 

 Foto's: Gerard van der Veer

 

Werd dit geweld in het begin gepleegd door rebellen en soldaten, nu verspreidt het zich over de burgermaatschappij, in de hand gewerkt door de straffeloosheid waarmee de daders hun gang kunnen gaan. Seksueel geweld begint inmiddels 'gewoon' te worden.

 

Justine Masika Bihamba en haar team vechten voor betere opvang voor de zwaar mishandelde en vernederde vrouwen, maar ook voor berechting van daders. Dit is niet zonder risico: de dochters van Bihamba ontsnapten ternauwernood aan molestatie door soldaten, terwijl hun moeder van huis was. Vermoedelijk was dit bedoeld om Bihamba te intimideren. De kinderen van Bihamba wonen nadien al jaren van hun moeder gescheiden, in Oeganda. 


In een petitie riep Amnesty International de Congolese overheid op haar eigen wetten na te leven en de daders te berechten, mensenrechtenactivisten te beschermen en te zorgen voor betere opvang van verkrachte vrouwen. Het Leidse Werfpoppubliek ondertekende de petitie 566 keer! 

 

 

65 mensen gingen op de foto met een steunbetuiging aan Bihamba en haar mede-mensenrechtenactivisten in de hand. Deze digitale foto’s, die de afgelopen maanden ook elders in Nederland zijn gemaakt, worden verzameld in Amsterdam en daarna aangeboden aan de Congolese overheid, met dezelfde boodschap als de petitie, en aan vrouwelijke mensenrechtenactivisten in Congo, als hart onder de riem. 

 

 

 

Voor kinderen was er een tekenwedstrijd met als thema 'Sterke vrouwen gezocht'. Winnares werd de 10-jarige Milou van Nederveen uit Delft. Van haar tekening werd een poster gemaakt die tijdens de kerstartikelenverkoop en foto-expositie van Amnesty International werd opgehangen in de centrale bibliotheek van Leiden en Oegstgeest. 

 

1: Oktober 2013: Overigens is het zaak op te passen voor omgekeerde seksestereotyperingen, waarin de man steevast als dader verschijnt. Zo zijn mannen in Oost-Congo net zo goed slachtoffer van seksueel geweld, met soms even zware en invaliderende fysieke beschadigingen tot gevolg; verzwijgen ook verkrachte mannen het gebeurde voor hun familie, vanwege de vaak erop volgende beschuldiging 'homoseksueel' te zijn, en worden zij soms om die reden door hun echtgenote verlaten, met meeneming van de kinderen. Ook hulporganisaties krijgen soms westerse subsidie op voorwaarde dat het naar hulp voor vrouwen gaat. (informatie o.a. ontleend aan artikel uit Wordt Vervolgd, maandblad voor donateurs van Amnesty International).