Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

 

Tijdens de Arabische Lente demonstreerden Egyptische vrouwen zij aan zij met mannen voor een betere toekomst. Velen van hen kregen het zwaar te verduren. Vrouwelijke demonstranten werden extra hard aangevallen, seksueel misbruikt en onderworpen aan ‘maagdelijkheidstests’. Sommigen dienden aanklachten in, maar agenten en militairen die zich schuldig maken aan een misdrijf belandden zelden in de cel.

 

 

 

Vrouwen in Egypte hebben niet dezelfde rechten als mannen. Nog steeds hebben vrouwelijke demonstranten te maken met agressie en seksuele intimidatie. Ook de nieuwe Egyptische Grondwet staat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de weg. 

 

Amnesty Leiden was op 8 maart 2013 van 18.45 - 20.30 uur aanwezig met de petitie op het altijd gezellige Leidse programma tijdens Internationale Vrouwendag. In het feestgedruis, waaraan Amnesty een bijdrage leverde met een buikdanseres (zie clip), werden dertig handtekeningen opgehaald. Honderd vrouwen namen een kaart mee die zij mogelijk thuis invullen en opsturen.