amnestyleiden@gmail.com

Leiden vlamt voor de vrijheid

 

 Foto's: Bart Maat

 

Op 10 december gebruikt Amnesty International de viering van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens om actie te voeren. In 2008 stond de viering in het teken van het zestigjarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10 december 1948. 

 

In Leiden deelden vrijwilligers van Amnesty aan het eind van de middag op het Stationsplein speldjes en actieflyers uit van de campagne "Vlammen voor de vrijheid". 's Avonds voer een 'Vlammen voor de vrijheid'-boot door de grachten. 

 

Burgemeester Lenferink luidde de afvaart in met een korte speech. Hij merkte daarin onder andere op: "Veel vrijheden zijn voor ons zo vanzelfsprekend dat we ze niet ‘genieten’. Anderen, van wie rechten worden geschonden, doen ons pas de waarde ervan beseffen."

 

 

 

Na de toespraak stak de Amnesty-sloep af van de trouwsteiger bij het stadhuis en begon aan een tocht door de Leidse wateren. Naast leden van de Leidse Amnestywerkgroep zaten enkele gemeenteraadsleden, onder wie toekomstig wethouder Roos van Gelderen, en overige belangstellenden aan boord. Het genot van de warme drank en cake compenseerde enigszins voor de regen en kou. 

 

 

 

Het doel van de 'vlammen voor de vrijheid'-boottocht was als Leidse burgers uitdrukking te geven aan onze verbondenheid met (de eerbiediging van) mensenrechten. Het was voor het eerst dat Amnesty Leiden een boottocht organiseerde. In voorgaande jaren ging een fakkeloptocht door de binnenstad. Deze trok de laatste jaren echter vooral Amnesty-vrijwilligers. De meeste mensen zitten rond die tijd aan het avondeten. De hoop dat de boottocht meer bekijks en andere deelnemers zou trekken, werd echter niet bewaarheid. [Naschrift: stilzwijgend is Amnesty Leiden hierna afgestapt van het houden van een fakkeloptocht of iets aanverwants. De traditie is kennelijk in Leiden niet vitaal meer]

  • Laatste wijziging november 2021.

  

Voer actie via je smartphone!

Wij op Social Media

FacebookTwitter

Onze activiteiten in vogelvlucht

In- en uitloggen vrijwilligers