Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

 

De Leidse werkgroep van Amnesty International (verder: Amnesty Leiden) is onderdeel van de Nederlandse sectie van de internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, het martelen van gevangenen en uitvoeren van de doodstraf. Met de jarenbreidde Amnesty haar mandaatverder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.

In Leiden geven zo'n dertig mensen, jonger en ouder, en divers qua allerhande voorkeuren en kenmerken, Amnesty International een gezicht. 
Dat doen we door het verzorgen van mensenrechtenonderwijs, fondsenwerving en door het lokaal uitvoeren van landelijke Amnesty-campagnes of eigen activiteiten. Ook zijn we betrokken bij de maandelijkse filmvertoningen van Movies that Matter On Tour in het Kijkhuis. Hieronder vertellen we nog iets over onze geschiedenis.

 

30 juli 2016: Actrice gedraagt zich als licht irritante agente tijdens Amnesty Leiden-actie tegen dodelijk politiegeweld in Brazilië. Locatie: pop up-uitgaansterrein De Buurt 2015: Laila Al-Zwaini te gast als expert na afloop van een Movies That Matter on Tour-film in het Kijkhuis 

 

 

Maart 2016: mensenrechtenonderwijs - interview met Leids scholiere na afloop van een les over vluchtelingen

 

De geschiedenis van Amnesty Leiden
De Leidse werkgroep is officieel opgericht op 8 november 1971. Die eerste groep lijkt snel ter ziele te zijn gegaan en Amnesty Leiden op meer plekken heropgericht. Dat hoeft niet te verbazen. In de begintijd was de organisatiestructuur van Amnesty International nogal losjes, ook landelijk. Mensen vonden elkaar en spraken af om bij iemand thuis brieven te schrijven. Zulke kleine groepen waren toen de organisatorische basiseenheid. Sindsdien is Amnesty International geëvolueerd. Maar die oorsprong herinnert aan een belangrijk uitgangspunt van lokale inzet voor mensenrechten: het gebeurt door burgers die iets willen en voor dat doel samenkomen.

 

In de beginjaren beschikte Amnesty International over een beperkt arsenaal aan actiemiddelen. Brieven schrijven voor gewetensgevangenen was enige tijd de enige actievorm. Al snel kwam daar echter de bliksemactie bij. Leden van de vroege Leidse Amnesty-werkgroep waren ook elders actief, bijvoorbeeld betrokken bij de Leidse Rechtswinkel en de opvang van vluchtelingengezinnen. Amnesty Leiden stond mede aan de basis van Vluchtelingenwerk Leiden. (Voor meer info: zie het verslag van de reünie in 2011).

 

Leidsche Courant 16 maart 1970: eerste vermelding van een Amnesty-activiteit in Leiden Leidsche Courant van 9 november 1971: oprichting eerste Amnesty-(studenten)groep in Leiden 

Amnesty Leiden, eind 1972 Leids Dagblad van 30 juni 1983: Amnesty Leiden organiseert fietstocht naar de ambassade van Guatemala in Brussel

 

In de jaren tachtig verraste Amnesty Leiden met enkele originele acties. Zo toerde een Leids Amnesty Theatergezelschap door het land. Ook waren we, tot ongenoegen van de Leidse krakersbeweging, betrokken bij de muurschildering op het politiebureau aan de Langegracht. Tot slot organiseerde Amnesty Leiden een fietstocht naar de ambassade van Guatemala in Brussel om een reeks protestbrieven tegen de politieke moorden in dat land te overhandigen en op te roepen tot onafhankelijk onderzoek. 

Voor acties de laatste jaren verwijzen we naar deze website!