Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

Collage met auteurs en omslag van 'The Last Utopia' respectievelijk Eleanors thee'

Twee geschiedschrijvers van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens / mensenrechten: Samuel Moyn en Daan Bronkhorst. Op de omslag van Eleanors thee schenkt Eleanor Roosevelt thee in voor actrice Greer Garson tijdens de opnames van Sunrise at Campobello (1960), een opwekkende film over Franklin Delano Roosevelt, waarin Garson de rol van Eleanor vertolkte.

 

"Bij een diner in 1943 in Teheran bespraken de drie wereldleiders het lot van de nazileiders na Duitslands overgave. Stalin wilde dat ten minste 50.000 van hen zouden worden terechtgesteld. Churchill vond massa-executies 'oneervol'. (..)

 

Churchill stelde toen voor een lijst te maken van 'grote nazimisdadigers die bij overgave meteen doodgeschoten konden worden'. Waarop Stalin zei: 'In de Sovjet-Unie executeren we nooit iemand zonder proces.' 'Natuurlijk, natuurlijk', stemde Churchill in, 'we moeten ze eerst een proces geven.' "  

 

"Dat de nieuwe organisatie ook de bescherming van individuele mensen moest dienen, sprak niet vanzelf. Churchill en Stalin wilden aanvankelijk geen enkele verwijzing naar onderwerpen zoals menselijke waardigheid en mensenrechten in het VN-Handvest. (..)

 

Dat de term 'mensenrechten' maar liefst zeven keer in het Handvest kwam, was vooral te danken aan lobby van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

In alle fasen van de onderhandeling over het Handvest en de latere Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft de Amerikaanse afvaardiging trouwens een grote inbreng gehad, en meestal ook het laatste woord.

 

Die regeringsdelegatie werd op haar beurt sterk beïnvloed door grote Amerikaanse non-gouvernementele organisaties, zoals de nationale koepel van vakbonden, de Federale Raad van Kerken, de vrouwenorganisaties en het American Jewish Committee.

 

De mensenrechten waren dus, zouden we nu zeggen, een ngo-initiatief."

Daan Bronkhorst, Eleanors thee