amnestyleiden@gmail.com

'Inbetween Worlds' of: 'Een goede Duitser in Afghanistan'

 

Maandag 8 februari 2016 vertoonde Movies That Matter on Tour in het Kijkhuis de speelfilm Inbetween Worlds. De film volgt een Duits peloton op missie in Afghanistan. De groep heeft als opdracht een dorp te beschermen. De uitnodiging daartoe kwam van de dorpsoudsten. De familie die het dorp domineert en de strijders levert die, samen met de Duitsers, de Taliban buiten de poort moeten houden, stond in het verleden niet diametraal tegenover de Taliban. Over de loyaliteiten van hun voorman Haroon bestaat evenmin zekerheid.

 

Net zoals de Nederlandse Afghanistan-missie in Uruzgan (2006 - 2010) deed, legt het Duitse contingent soldaten o.a. een weg aan, voor de lokale bevolking - maar de superieur van commandant te velde Jesper merkt op, dat een weg ook militair gezien altijd handig is. De film toont de ontmoeting/botsing van twee (ook militaire) culturen, die soms overlappen, soms wrijven. Wrijving is er ook tussen Jesper, wiens werk hem voor allerlei lastige keuzes stelt, en superieuren, die sommige voorstellen van Jesper torpederen, op juridische of andere gronden. 

 

Na afloop ging Nederlands majoor Niels Roelen in op overeenkomsten en verschillen van de verfilmde Duitse werkelijkheid met die van de Uruzgan-missie waarin hij diende in een positie vergelijkbaar met die van Jesper. Roelen sprak op persoonlijke titel. Hij bood het publiek een openhartige en zeer verhelderende inkijk in de werkelijkheid te velde. Het publiek waardeerde film en nagesprek met een 7,8 respectievelijk 8!