Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

 

 

Veel Leidenaars kennen Amnesty International van de boekenmarkt, tot voor kort traditie in Leiden. Mensen doneren hun overtollige boeken graag aan Amnesty International, kopers kunnen voor een zeer zacht prijsje boeken aanschaffen en Amnesty International verwerft fondsen voor haar werk voor mensenrechten.

 

Een maand voor de verkoop begint de inzameling. De meeste boeken komen binnen via de containers opgesteld in de Centrale Bibliotheek, andere worden opgehaald bij mensen thuis (alleen tijdens de inzamelperiode). Een reeks vrijwilligers sorteert gedurende enkele weken de binnengekomen boeken. Het assortiment is breed: van Bouquetreeks tot wetenschap, van tuinieren tot zelfhulpboeken. Maar Nederlandstalige en buitenlandse literatuur / thrillers domineren. Alles eindigt in de grandioze finale: anderhalve dag boekenverkoop!

 

Sinds enkele jaren is het moeilijk leegstaande winkelruimte in het centrum te huren. Dat is belangrijke reden waarom de organisatie sinds 2013 niet meer lukt. Ook is de hands on-ervaring met het organiseren schaars aan het worden onder de huidige vrijwilligers, en zijn bekwame trekkers van projecten schaars te vinden. Bent u er zo een, dan is een boekenmarkt een prettige uitdaging!

 

Een ander terugkerend evenement is de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Amnesty International in maart. Leiden is in een aantal wijken verdeeld, met wijkhoofden en collectanten - allen vrijwilligers.

 

Het woord 'project', dat we hierboven gebruikten, is enigszins misleidend. Het stamt uit een eerdere periode. Toen contrasteerden we 'projecten', naar hun aard tijdelijk, met het 'vaste' werk verricht door zogeheten 'subgroepen'. De 'actiegroep' voerde bijvoorbeeld campagnes van Amnesty Nederland uit en de 'landengroep' volgde mensenrechtenschendingendossiers in bepaalde landen gedurende lange tijd. 

 

Maar tegenwoordig noemen we bijna alles wat we doen 'projecten'.