Amnesty Leiden
amnestyleiden@gmail.com

Foto van fictief bestuur + een vergader-/voorzittershamer

Iedere organisatie, hoe klein ook, moet overleggen, afstemmen en besluiten nemen op een manier die gedragen wordt. Amnesty Leiden heeft een klein bestuur, kerngroep genoemd.

 

De kerngroep bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een vertegenwoordiger van een van de subgroepen, d.w.z de actieve vrijwilligers. De kerngroep bewaakt de algemene gang van zaken in de werkgroep en zorgt voor coördinatie en continuïteit.

  • De voorzitter leidt de maandelijkse werkgroepvergadering waarin alle subgroepen vertegenwoordigd zijn en is de eerstverantwoordelijke voor de externe contacten.
  • De secretaris maakt de besluitenlijst van de maandelijkse werkgroepvergaderingen, zorgt ervoor dat de binnengekomen e-mails en poststukken bij de juiste mensen terechtkomen en bewaakt de afhandeling.
  • De penningmeester beheert de kas van de werkgroep. Van de gelden verzameld via de collecte, boekenmarkt en de verkoop van materialen mag de Leidse werkgroep jaarlijks een bedrag reserveren voor de financiering van lokale activiteiten.
  • Tot en met 2011 vertegenwoordigde een algemeen lid een van de subgroepen.

Tot en met 2011 werden voorzitter en penningmeester gekozen uit de al actieve vrijwilligers.

Af en toe komt de functie van secretaris of penningmeester vrij. Ook het voorzitterschap wisselt om de paar jaren. Voor deze laatste functie zoeken we eerst intern kandidaten, de secretaris wordt vaak 'extern' geworven, onder andere bij Incluzio Leiden