Leiden staat voor mensenrechten!

Stel maakt een selfie voor sandwichboard 'Ik sta voor mensenrechten'

 

 Foto's (minus selfie): Emmy Mesman

 

Vrijdag 5 mei 2017, Bevrijdingsdag, is Amnesty Leiden de hele dag in touw geweest op de Braderie in de Doezastraat. We vroegen Leidenaars hun handtekening te zetten onder twee petities. Daarnaast probeerden we ze meer in het algemeen hun steun voor mensenrechten te laten (her)bevestigen, onder het motto 'Ik sta voor mensenrechten'.

 

Geen actie zonder reden. Amnesty Nederland maakt zich zorgen over het gemak waarmee Nederlandse politieke partijen mensenrechten op losse schroeven zetten, onder het mom van 'niet meer van deze tijd zijn' (VN-Vluchtelingenverdrag) of met andere argumenten.

 

Mensenrechten zijn te belangrijk om aan de politiek over te laten.

 

Gedurende de dag hebben we vele gesprekken met voorbijgangers kunnen voeren. Niet per se zo diepgravend als de vorige alinea suggereert - daarvoor leent een braderie zich niet. 

 

Om dezelfde reden had het '(her)bevestigen' de eenvoudige/symbolische vorm van het maken van een selfie voor een sandwichbord met de Amnesty-poster 'Ik sta voor mensenrechten'.

 

Maar ook konden voorbijgangers hun favoriete 3 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aankruisen en was er voor kinderen een kinderrechtenquiz. Deelname werd beloond met een stukje 5 mei-tompouce.

 

Collage van 3 foto's: in het midden de campagneposter 'Ik sta voor mensenrechten', aan weerszijden geflankeerd door foto's van contactmomenten van Amnestyvrijwilligers met het publiek

Een van de twee petities drong aan op de vrijlating van de Cubaan Eduardo Cardet – gevangengezet vanwege een mening die het Cubaanse bewind onwelgevallig is. Deze petitie werd ruim 400 keer ondertekend.

 

De andere petitie riep de internationale gemeenschap op (verenigd in de Verenigde Naties), via de tussenpersoon van VN-secretaris-generaal Guterres, om haast te maken met het onderzoeken van oorlogsmisdaden in Syrië, met het oog op latere vervolging van daders. Onder deze petitie zetten 200 Leidenaars hun handtekening.

 

Voor meer informatie over de inhoud van deze petities en de mogelijkheid ze zelf te ondertekenen, zie hier en hier.

 

Collage van drie foto's, een van een man die een petitie ondertekent, twee van mensen die zich in de Amnestykraam buigen over de tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respectievelijk een Kinderrechtenquiz

 

Speciale dank gaat uit naar de medewerkers van de Leidse vestiging van wetenschappelijke uitgeverij Taylor and Francis, die de hele dag flink meegeholpen hebben. Daarnaast dank aan Job Surie en Lisette Hannaart, die de actie hebben georganiseerd!

 

 

Links de landelijke Amnesty-5 mei-poster, ontworpen door Hajo de Reijger. Rechts in de kraam Job Surie, die de actie mede organiseerde. In het midden Liesbeth Zwartelé, voorzitter van Amnesty Leiden, in functie als flexwerker.